Menu Zamknij

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii Komornika, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Poza ustawowymi wyjątkami, zgodnie z wyborem wierzyciela, Komornik pozostaje właściwy do prowadzenia egzekucji wobec dłużników, których miejsce zamieszkania/siedziba znajduje się na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Ponadto, właściwym obszarem działania Kancelarii Komornika Sądowego Tomasza Rudnickiego jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Olsztynie, w skład którego wchodzą:

Miasto: Olsztyn,
Gminy: Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki