Menu Zamknij

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w Kancelarii Komornika bądź przesłać pocztą na adres Kancelarii. We wniosku, oprócz danych podstawowych należy podać wszelkie znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji należności.


W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Kancelarii.

WZORY DO POBRANIA:

Wniosek egzekucyjny

Wniosek egzekucyjny o alimenty

Wniosek egzekucyjny o eksmisję

Wniosek o zabezpieczenie

Wniosek o dokonanie spisu inwentarza

Wniosek egzekucyjny – formularz